YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    ADANA VE EKONOMİK FIRSATLAR


Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Adana Destekleme Derneği'nin geçtiğimiz aylarda düzenlediği toplantıda Adana için ekonomik fırsatlar değerlendirildi.Adana, kabuğunu kırmak, özellikle ekonomik anlamda patlama yapabilmek amacıyla arayışlarını sürdürüyor. Kısa adı TOSYÖV olan Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı Adana Destekleme Derneği'nin geçtiğimiz aylarda düzenlediği toplantıda da bu konu ele alınıp tartışıldı.

Adana’nın günümüzde ve yakın gelecekte ekonomik alandaki fırsatlarına ilişkin öngörülerin dile getirildiği toplantıda strateji ve analiz uzmanı Nur Demirok bir konferans verdi. Şimdiye dek yönettiği araştırmalarda elde ettiği verilere dayanarak öngörülerde bulunan, Adana'da gelişme potansiyeli olan ürün ve sektörleri değerlendiren Demirok'a göre, Adana'yı geleceğe taşıyacak sektörler, hayvancılık, kültür balıkçılığı, yağ keteni ve kanola yetiştiriciliği, kahve, eğlence ve nanoteknoloji.

Demirok'un Adana için önerileri şunlar:

PROTEİN TALEBİNE DİKKAT!

Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) önümüzdeki 5- 7 yıl içinde gıda fiyatlarının yüzde 20, hayvansal ürünlerin fiyatlarının ise yüzde 45 artacağını öngörüyor. Çünkü tahıl ağırlıklı protein talebi hızla hayvansal protein talebine dönüşüyor. Oysa bugün dünyada, deniz dışı hayvancılık sektörü, tarımsal gayrisafi hasılanın yüzde 45'ini gerçekleştirmesine karşın, dünya protein gereksiniminin ancak yüzde 32'sini karşılayabiliyor. 2006 yılı itibariyle dünyada balık ve su ürünleri dışında 275 milyon ton et üretimi gerçekleşti. Bunun 195 milyon tonu kırmızı et; 80 milyon tonu ise beyaz et. Süt üretimi ise 550 milyon ton düzeyinde ve artan protein açığını kısmen kapatıyor. Türkiye'de durum daha da ilginç. Süt üretimi 2006 itibariyle 12 milyon tona yükseldi. Kırmızı et ancak 900 bin, kanatlı et ise 1,3 milyon tonu yakalayabildi. Deniz orijinli serbest balık tüketimi de 600 bin ton dolayında. Öte yandan sanayileşme, göç ve kentleşme olgularıyla, besi hayvancılığımız göreceli olarak küçülecek. İşte Adana bu fırsatı iyi değerlendirebilir. Kanatlı sektöründe ise istikrarsız bir gelişme var. Küresel ölçekte yeni hastalıkların tehdidi sürüyor. Bu nedenle kanatlı hayvan üretimi Adana için uygun değil.

KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ CAZİBESİ

Dünya hızla kültür balıkçılığına doğru yol alıyor. 2020 yılında 195 milyon tonluk genel tüketim öngörüsüne göre dünya kültür balıkçılığı ve su ürünlerinin payı 54 milyon tona ulaşacak. Türkiye'de toplam kültür balıkçılığı ve su ürünleri 115 bin ton gibi düşük bir düzeyde. Bunun 75 bin tonu denizlerimizden karşılanabiliyor. Fakat sosyal değişimlerin sonucu olarak ülkemizde de protein gereksinimini karşılamak isteyen insanlar balığa daha çok yöneliyor. Bu gelişmeler ışığında Adana'nın kısa sahil şeridi, off-shore denilen açık deniz kültür balıkçılığına son derece uygun.

ADANA İÇİN YENİ BİR FIRSAT: KETEN

Türkiye'de yıllık 1 milyon 600 bin ton civarında yağ tüketimi var. Bunun 660 bin tonu margarin. Sıvı yağların toplam tüketimi ise 915 bin ton. Sıvı yağ tüketiminde 600 bin tonla ayçiçeği, 120 bin tonla mısır yağı geliyor. Kanola yağı ise 15 bin tonla en alt sırada. Türkiye bu gereksiniminin yarısından azını kendisi karşılayabiliyor. Kimi zaman yüzde 65- 70’ lere varan yağ açığı oluşuyor. Ülkemizde kanola ekimi teşvik edilirse açık kapanabilir. Fakat eğitim yetersiz. Öte yandan kanola biyodizel üretiminde de kullanıldığı için rakam giderek yükseliyor. Dikkate alınmayan ancak yağ açığının kapatılmasında Adana'ya yeni fırsatlar doğurabilecek bir ürün: Keten. Yağ ve lif keteni olarak iki çeşidi var. Amerika'da Adana iklimine uygun tarzda genotipler geliştirildi. Tohumları yüzde 45-47 civarında yağ içeriyor. Küspesi harika bir hayvan yemi. Bizim bezir yağı dediğimiz yağın bünyesinde hidrosiyanik asit var. Eğer iyi rafine edilirse çok değerli bir yağ elde edilebilir. Ayrıca bu yağ doğrudan biyodizel üretimi için kullanılabilir. Tüm dünyada ilgi çeken keten bitkisel yağ açığını sağlık değerleriyle kapatacak tek yağ olarak görünüyor. Üstelik Adana'da yılda 2 kez ürün almak mümkün.

ADANA'DA KAHVE YETİŞEBİLİR

Etiyopya kökenli bir bitki olan kahve, Türkiye'de yetişmiyor. Ancak Robusta ve Arabica çeşitlerinden bazıları Adana'da yetiştirilebilir. Adana'da yetişebilen bazı kahve genotipleri şu anda başarıyla denendi. Kahvenin 85 milyar dolarlık dünya pazarı var. Türkiye pazarı ise 200 milyon dolar. Adana tarımı, kahve üretimiyle yeni bir gelişme alanı yakalayabilir.

DİSNEYLAND ÖNERİSİ

Disneyland, Walt Disney'in konseptini oluşturduğu bir kültür ve eğlence merkezi. 1955'te Los Angeles'ta kuruldu. Florida ve Fransa'da da var. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Eskişehir Yolu güzergahında yapımı devam eden TOKİ'ye ait Turkuaz Vadisi Konutları'nın hemen karşısında Disneyland projesi kapsamında ilk etapta 1850 lüks konutun ihalesinin Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılması planlandı. Fakat projeden vazgeçildi. Bu proje aslında tam da Adana'ya uygun ve Ortadoğu'ya hitap edebilir.

NANOTEKNOLOJİ ŞANSI

Dünyada gelişen ve gelecekte ekonomiyi derinden etkilemesi beklenen bir alan da nanoteknoloji. Milimetrenin binde biri boyutlarındaki teknolojik çalışmaları içeren bu alana Türkiye'de DYO, boyada kullanarak girdi. Adana nanoteknoloji için biçilmiş kaftan. Adana'ya çok benzeyen Bombay'da bu konuda bir girişim var. Bu yeni alan için Türkiye'de en uygun yer Adana.

ADANA TESPİTLERİ

Nur Demirok, Adana için bazı önemli saptamalarda da bulundu. Adana'nın, Cumhuriyet'in ilk yıllarında ülkeye örnek olacak sanayileşmeye yönelik gelişmelerinin 1950'lerden sonra da devam ettiğini ve 'Adanalılık' kavramının bir ayrıcalık olduğunu belirten Demirok şöyle konuştu:

"Başarılı olmak isteyen işadamları, Adana'yla bağlantı kurmak, hatta işlerini Adana'dan yürütmek ihtiyacı duyuyordu. Adanalı işadamlarında bir vizyon birliği vardı. Kıskançlık ve haset yoktu. Ve bu halen devam ediyor. Ancak Adana'nın bu girişimci ortamı, 1970'lerden sonra yerini bir 'boşvercilik' duygusuna bıraktı. Böylece rekabet hissi azalmaya başladı. Adana, ilkleri yaratma yeteneğini kaybettiği ve heyecan üretemediği için geriye düştü. Yine de ben çok yakın bir tarihte Adana'nın büyük bir değişim sürecine gireceğini varsayıyorum. Önemli değişim unsurlarından bir tanesinin, Adana kimliğinin yeniden inşa edilerek, Adanalılığı yeniden formüle etme olduğuna inanıyorum."

 

SAKIP SABANCI ÖRNEĞİ

Konuşmasında dünyadaki gelişmeler ve küresel ekonominin getirdikleri üzerinde duran Demirok, bunların kentleri nasıl etkilediğini anlatırken insan unsuruna dikkat çekti. Küresel ekonomide insan unsurunun öne çıktığına vurgu yapan Nur Demirok, artık makinalar ya da sermaye gücünün değil, insan faktörünün önemli olduğunun altını çizdi. Adana'yı Adana yapan temel unsurun da 'yatırımcıların parlak zekalı insanlarla çalışması' olduğunu savunan Demirok, "Bunun sayısız örneklerinden biri Sakıp Sabancı'dır. Sabancı, Devlet Planlama Teşkilatı'nın olmadığı, 'Plan mı, pilav mı?' sözünün tartışıldığı dönemde, doğru insanları bulup çıkarıyor ve onları işadamı haline getiriyordu" dedi.

İşadamlarının gücünün, sadece cebindeki paranın gücüyle ölçülemeyeceğini belirten Demirok şu görüşleri dile getirdi:

"İşadamlığı, yaratıcılığı ortaya koymanın ötesinde, insanları da yaratmaktır. Yani insanların zeka gücünü, bir şekilde hedeflerinize kanalize edeceksiniz. Her şey insan kalitesine bağlı. Çok şükür Çukurova, Türkiye'nin en parlak gençlerini yetiştiren bir dinamiğe sahip. Adanalılar, hem sağ, hem sol beyniyle düşünebiliyor. Bu bir ayrıcalıktır. Yaratıcılığın çok önemli olduğu bir dönemde yaratıcı insanlar yetiştiren kentlerden biri Adana'dır. Olaya böyle baktığınız zaman, Adanalı işadamlarına düşen, gençleri tutmasını bilmek. Sakıp Sabancı, 'Ücretini vereceksin, o adamı kaçırmayacaksın' ifadelerine yer verirdi. Yani kesenin ağzının açılması gerektiğini vurgulardı."

ADANA'NIN GELECEĞİ

TOSYÖV Adana Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Erel de konferanstaki konuşmasında, metropolleşen kentlerin ticari ve sınai evriminin, klasik sermaye gücünden çok yeni fikirler üreten insanların ortak çalışmasıyla gerçekleştiğini vurguladı. Erel, günümüzde "entelektüel sermaye"nin küreselleşen ekonominin en önemli unsuru haline geldiğine dikkati çekerek, "Geleceğini kurgulamaya çalışan Adana gizli potansiyelini hızla harekete geçirerek farklı ve yenilikçi düşünen iş adamlarıyla seçkin bir dünya kenti olmaya hazırlanıyor. Adana bundan böyle geçmişini değil, yarınların rekabet ve değişim dünyasındaki yerini tartışacak" dedi.

 

 


 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>