YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    TÜRK KOBİ SEKTÖRÜNÜN PROFİLİ
Yazar: SELÇUK KARAATA | Tarih: 01/03/2010 | Saat: 21:53

Türkiye'de KOBİ'lere yapılacak yatırımlarla sağlanabilecek ekonomik ve sosyal katkılar konusundaki bilinçlenme giderek artmaktadır. Birçok açıdan bu durum; işletmelerin iyileşen performanslarına nazaran, devlet iç borç enstrümanlarının giderek azalan getirisi olmakla beraber, KOBİ'leri destekleme konusundaki siyasi ve kurumsal istekliliğin, geçmişe kıyasla çok daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Türkiye'de yaklaşık iki milyon KOBİ bulunmaktadır ve bunların %10'u, Avrupa Birliği tanımlamasına göre orta ölçeklidir. Yakın geçmişte yapılan bir araştırmaya göre; tüm KOBİ'lerin % 70' inin aile işletmesi olduğu ve bu işletmelerin de aile bireyleri tarafından yönetildiği tahmin edilmektedir. KOBİ'lerin coğrafi dağılımı son derece dağınıktır ve Türkiye ekonomisinin iki kutuplu yapısının net bir göstergesidir - basit bir kıyaslama yapıldığında; KOBİ'lerin % 38'i Marmara Bölgesi'ndeyken ancak % 3'ü Doğu Anadolu bölgesinde bulunmaktadır.

Türkiye, yoğun rekabetin yaşandığı pek çok sektörde rekabet halindedir ve özellikle Avrupa ülkeleri ile dış ticaretine devam etmektedir. Ve bu sürecin KOBİ'ler üzerinde önemli yansımaları söz konusudur. Çok genel olarak bazı göstergelere bakacak olursak; Türkiye cam sektöründe dünyanın en büyük üçüncü, seramik sektöründe dünyanın en büyük beşinci üreticisidir. Otomotiv, üretiminin % 60'ının ihraç edilmesi suretiyle en hızlı gelişen ihracat sektörüdür. Turizm endüstrisi, gelir büyüklüğü açısından bakıldığında dünya sıralamasında onuncu konumdadır. Çin'den sonra Türkiye, Avrupa Birliği'nin ikinci en büyük giyim eşyası tedarikçisidir - ancak iki ülke arasındaki mesafe hızla açılmaktadır. Dünya Bankası'nın yaptığı bir araştırmada vurgulandığı üzere; Türkiye söz konusu alanlarda uluslararası platformda ‘iyi bir marka' olma statü ve saygınlığına sahiptir. Yine dış ticarete ilişkin değerlendirme çerçevesinde; yapılan bazı istatistiki çalışmalar KOBİ'lerin %43'ünün ihracat yaptığını, dış satım tutarının toplam satış gelirleri içinde %8'lik paya sahip olduğunu, son olarak da toplam ihracat gelirlerinin %10'unun KOBİ'ler tarafından gerçekleştiğini ortaya çıkarmaktadır.

Türkiye'de son on yılda nüfus % 18 oranında artmış ve bugünkü yaklaşık 70 milyon kişi düzeyine ulaşmıştır. Yıllık %1 nüfus artışı tahminiyle, Türkiye 2015 yılında Avrupa Birliği'ne katılabildiği takdirde, Birliğin ikinci en büyük iç pazarını temsil edecektir. Coğrafi veya alışagelmiş ifadeyle jeostratejik konumu nedeniyle Akdeniz, Orta Doğu, Balkan ve Kafkas'lardaki pazarlara rahatlıkla erişim imkanına sahiptir. Bu nedenle doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) için büyük bir cazibe merkezidir. Büyük potansiyeline rağmen, DYY açısından kapasitesini tam anlamıyla kullanabildiğini söylemek şimdilik güçtür. DYY, yerel ekonomilere ve özellikle KOBİ'lere çok büyük fayda sağlama kapasitesine sahiptir. Türk hükümetinin kilit hedeflerinden biri bu yatırımı sağlamak olmalıdır. Hükümet tarafından uygulanan politikalar içinde; öncelikli alanlardan biri yabancı yatırımlar için cazip bir çevresel koşullar bütünü sağlamaktır.

Türkiye'deki kayıt dışı ekonominin ulaştığı hacim son derece büyüktür. Yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) %32'sini ve istihdamın % 50'sinden fazlasını oluşturduğu tahmin edilmektedir. Bu durumun görünen en büyük etkisi; mevzuata uymayan işletmeler lehine sağladığı haksız rekabet avantajıdır. Aynı zamanda adil bir biçimde vergi tahsilatının yapılmasına önemli ölçüde zarar vermektedir. Kayıt dışı faaliyetler, finansman kurumları özelinde işletmelerin güven oluşturma süreci önünde de çok önemli bir engel teşkil etmektedir. Diğer yandan, kayıt dışı ekonominin geleneksel sektörlerde daha yoğun olduğu bilinmekte, yanı sıra bu sektörlerin de yatırıma en çok ihtiyaç duyulan sektörler olduğu görünmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından KOBİ'leri ve Türk sanayini odaklayan stratejiler geliştirilmiş ve yasama organı tarafından onaylanmıştır. Stratejik çalışmaların odağının ve vizyonunun geliştirilmesi için atılacak adımlara karşın, bir dizi öneri ve eylem açıklıkla ortaya konmuştur. KOBİ'lerle ilgili politika, strateji ve uygulamalara ilişkin koordinasyonda gelişme sağlanması için daha çok çaba gerekmektedir.

KOBİ'lerin eğilim ve gelişimine ilişkin değerlendirmeler gözden geçirildiğinde güvenilir ve doğru bilginin geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. KOBİ'leri hedefleyen yapılmış birçok araştırma ve çalışma olmasına karşın, bunların çoğunun kalitatif (nitel) veriden çok kantitatif (nicel) veri ürettiği görülmektedir. Özellikle aşağıda belirtilen alanlarda daha kapsamlı bilgi ve yoruma ihtiyaç vardır:

 • İşletmeler - Türk girişimcileri kimlerdir? Öğrenim düzeyleri performanslarını nasıl etkilemektedir? Girişimciler bir işe niçin başlamaktadır? Belli bir endüstriyi veya sektörü niçin seçmektedirler? Eğitim ve destek ihtiyaçları nedir?
 • KOBİ sektörü - KOBİ'lerin ekonomi üzerindeki etkileri nedir? Bu etkiler sektörden sektöre ve bölgeden bölgeye nasıl değişmektedir?
 • KOBİ destekleme programları - yarattığı etki nedir? Hangi önlemler daha etkin olmuştur? Uluslararası en iyi örneklerle nasıl kıyaslanabilir?

İş destekleme bağlamında halihazırda uygulanan birçok nitelikli program bulunmaktadır. Bunların arasında Dünya Bankası tarafından finanse edilen KOSGEB İş İnkübatörleri, Avrupa Birliğinin GAP-GİDEM (Girişimci Destekleme Merkezleri) ve ABİGEM (Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri) girişimlerini ve KOSGEB'in hizmet sağlayıcı programlarını sayabiliriz.

Uluslararası Bir Bakış

Küreselleşme; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki sürekli gelişmelerin ve uluslararası pazarlardaki giderek şeffaflaşan çalışma usullerinin de yardımıyla hızla devam etmektedir. Büyük şirketlerin uluslararası düzeyde pazar hakimiyetlerinin giderek azalması, bilgiye erişimin kolaylaşması ve iletişim ve nakliye maliyetlerinin giderek düşmesi sonucunda tüm işletmelerin dünyanın her yerinde yeni pazarlar keşfetme olanağı artmaktadır.

Tüketici tercihleri de giderek gelişmektedir ve tüketiciler tarafından satın alacakları ürün ve hizmetlerde talep edilen koşullar, genelde küçük ölçekli firmalarca başarılı ve en etkin biçimde karşılanabilmektedir. Bu tespit, otomotiv endüstrisi gibi geleneksel büyük çaplı üretim sektörleri için de doğrudur.[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>