YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    ARB.AV. ZEHRA AKARPINAR

POST CORONA DÖNEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Yazar: ZEHRA AKARPINAR | Tarih: 25/06/2020 | Saat: 06:54

Coronavirüs- Covid-19 salgını dünya genelinde yayılmış, kayıplar trajik sayılara yükselmiştir. Dünyada vaka ve ölüm sayıları ile bu sayıların tüm ülkelere dağılımı, ülkemizde vaka ve ölüm sayısı bu virüsün neden pandemi olarak nitelendirildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Aylardır süren karantina süreci, çok sayıda trajik ölümler, ekonominin her ülkede ve küresel düzeyde sarsılması, radikal belirsizlik, politika ve ekonomide ciddi eksen kaymaları corona salgınının pandemi ilan edilmesinin gerekçelerini ortaya koymaktadır.

Post corona döneminde salgın döneminde uygulanan tedbirler kademeli olarak kaldırılmış, AVM’ler işyerleri faaliyete başlamış, seyahat sınırlamaları kalkmıştır.

Ancak yeni normal ve beraberinde sosyal ilişkilerin yeni düzene adapte olması, toplumsal ve bireysel sağlık önlemlerinin alınması, alınan test sonuçlarına ilişkin kişisel verilerin korunması, salgın nedeniyle alınan tedbir mahiyetindeki kararlara uyulması, denetimi ve müeyyideleri, iklim ve çevre koruma düzenlemeleri, işyerlerinde, üretimde, sosyal alanlarda korononanın hukuki ilişkilerde mücbir sebep olarak nitelendirilmesi, uzaktan çalışma ve evden çalışmanın uygulandığı iş hayatı, bankacılık ve ekonomik düzenlemeler ve tüm bu dinamikleri kapsayan hukuki düzenlemelerin yeni düzene uyumlu olması gerekecektir.

Corona dönemi sonrası yargısal süreçte belirleyici olacak hukuki düzenlemelerin önemli bir kısmı iş sağlığı ve güvenliği, işçi-işveren ilişkilerini kapsamaktadır.

POST CORONA DÖNEMİNDE İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ-İŞYERİNDE DÜZENLEMELER

1. Çalışanların İşyerine Geri Çağrılması İşverenler kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini gözeterek işyerinin kademeli olarak açılmasını tercih edebilirler. Bir diğer alternatif olarak, çalışma saatlerinin kısaltılması veya çalışanların vardiyalı olarak çalıştırılması, uzaktan çalışma yöntemiyle çalışma düzeni sağlayabilirler. Risk grubunda bulunan çalışanların iş sağlığı ve güvenliği uzmanları görüşü ile başlatılması uygun olacaktır.

2. Kısa Çalışma ve Ücretsiz İzin Uygulamalarının Sona Erdirilmesi İşverenler, kısa çalışma uygulamasının sona ermesi ve buna bağlı prosedürleri Türkiye İş Kurumu ile iletişime geçerek ele almak durumundadır.

3. İş Sağlığı ve Güvenliği İşyerlerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile görüşerek gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini almış olmaları zorunludur. İş yeri hekimlerinin tüm çalışanları gözetim altında tutması ve mevzuat kapsamında belirli süreler dâhilinde yapılması gereken sağlık kontrollerinin ve periyodik muayenelerin, virüs tanılarının ve tespitinin işyeri hekiminin gözetiminde yapılması önem arz edecektir. İşverenin işçiyi gözetme borcu kapsamında gerekli her türlü tedbiri alması, işçilere maske dağıtması, çalışılan ortamları düzenli olarak dezenfekte edilmesini sağlaması ve işçileri de virüse karşı bilinçlendirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde objektif özen yükümlülüğü ve kusur sorumluluğu bulunan işverenin sorumluluğunun doğması kaçınılmaz olacaktır.

4. Testler ve Sağlık Taramaları İşverenlerin tüm çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak için gerekli önlemleri alma yükümlülükleri bulunduğundan, kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde çalışanlardan Covid-19’un semptomlarını göstermeleri halinde bu durumu işverene bildirmelerinin talep edilmesi ya da testleri işyeri hekiminin yapması ya da bir sağlık uzmanının kontrol etmesi uygun bir yöntemdir.

5. İş Kazası Bir çalışanın işi/görevi nedeniyle Covid-19’a yakalandığı tespit edilirse bu olay dikkatli bir şekilde ele alınmalı ve işverenler, iş kazasının ilgili devlet kurumlarına bildirilmesi de dâhil olmak üzere tüm sağlık ve güvenlik yükümlülüklerine uyduklarından emin olmalıdır. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tedbirlerin alınması virüsün yayılmasını ve dolayısıyla vaka sayısını azaltabileceği gibi olası bir iş kazasında işverenin sorumluluğunu azaltabilecek veya ortadan kaldırabilecektir.

6. Fesih Yasağı İşyerinin yeniden açılması durumunda, işverenler disiplin uygulamaları ve olası işten çıkarmalar konusunda da dikkatli olmalıdır. 17 Nisan 2020 tarihinden başlayarak 17 Temmuz 2020 tarihine kadar üç aylık süreyle, İş Kanunu’nun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir. Cumhurbaşkanlığı yasağı süresini altı aya kadar uzatmaya yetkili kılınmıştır. Anılan fesih yasağına aykırı davranılması durumunda işten çıkarılan her işçi başına fesih tarihinde yürürlükte olan aylık asgari ücret tutarında idari para cezası doğabileceği gibi, feshin geçersiz sayılması da söz konusu olacaktır.

7. Yasal Süreler İşverenlerin yeni normale geçiş sürecinde yasal işlemlerle ilgili bütün güncel gelişmeleri takip etmesi gerekmektedir. Yasal süreler, 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuşken, 30 Nisan 2020 tarihli Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile (zamanaşımı gibi) yasal sürelerin durma tarihi 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Riski Aza İndirgeme Yolunda Yasal Mevzuat Çerçevesinde Uygulanacak Yöntemler

a. Evden Çalışma Uygulaması Evden çalışmanın usul ve esasları, işin niteliği dikkate alınarak hangi işlerde evden/uzaktan çalışmanın yapılamayacağı, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanması ile diğer hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.

b. Uzaktan Çalışma Uygulaması Tele çalışma, evde çalışma işyerinde esneklik anlayışının bir sonucu ortaya çıkmışken, kısmi süreli, belirli süreli iş sözleşmeleri ise sürelerde getirilen esneklik sonucunda ortaya çıkmıştır. Çalışana zamandan ve mekandan bağımsız çalışma olanağı sunan uzaktan/tele çalışma, dünyadaki birçok işyeri tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Uzaktan çalışma, çalışana en az bir gün normal iş yeri dışında çalışma imkanı vermektedir. Aralarında ince nüanslar bulunsa da evde çalışma da uzaktan çalışma sayılmaktadır. Çalışma özü itibarıyla işverene ait işyerinde yapılmamaktadır.

SONUÇ

Corona virüsü hayatımıza girdiği andan itibaren doğurduğu sonuçlarla hem bireysel hem de toplumsal hayatı derinden etkilemiştir. Corona virüsün yayılma hızının azalması ve önlemlerin daraltılması ile birlikte özellikle İş Mahkemelerinde corona virüs süreci ile ilgili görülen uyuşmazlıkların sayısı oldukça fazla olacaktır.

Daha önce benzeri Ülkemizde rastlanmayan bu salgın hastalığın İş Hukuku kapsamında mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı, sözleşmelerde borcun ifası çerçevesinde objektif imkânsızlık oluşturup oluşturmayacağı, corona virüs sebebiyle işten çıkarılan işçilerin işe iade davaları sonucunda nasıl karar verileceği, işçinin bu dönemde maaşının ödenmemesinin işçi açısından geçerli veya haklı fesih sebebi oluşturup oluşturmayacağı gibi tartışmaların sonucu Yargıtay İçtihatları ile belirlenecektir.

İhtilaf yaşanması muhtemel olaylarda kesin sonuca varılması ve her somut olay açısından benzer kararların gündeme gelebilmesi için Kanun koyucu tarafından ivedi bir şekilde yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Arb. Av. Zehra Akarpınar-Adana Barosu

 [ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>