YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    MYZEMAR

ÇİFT MECLİSLİ PARLAMENTER SİSTEM
Yazar: MEHMET YILDIRIM | Tarih: 20/05/2018 | Saat: 17:57

24 Haziran seçimleri ile dünyada bir benzeri olmayan “Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi”ne geçeceğiz. Muhalefet partilerinin “Tek Adam” rejimi olarak tanımladığı bu ucube rejim aslında 7 Haziran 2015 seçimlerinin bir sonucu olarak ortaya çıktı. 7 Haziran seçim sonucuna göre iktidar partisi çoğunluğu kaybetmiş ancak % 60 gibi mutlak bir çoğunluğa sahip olan muhalefet partileri aralarında uzlaşarak bir hükümet kuramamışlardı. Bu durumu fırsata çeviren Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesini sağlayarak hayalini kurduğu tek adam rejimini toplumun bir yarısına kabul ettirmeyi başardı. 

Aslında 70 yıldır yerleştirmeye çalıştığımız Parlamenter Sistem ülkemiz şartlarına uygun bir sistem değildi. 70 yılda yaşadığımız iki büyük darbe ve çok sayıda askeri müdahale bunun kanıtı. Çünkü Parlamentomuzda birleriyle uzlaşması mümkün olmayan etnik milliyetçi gruplar, laik ve anti laik akımlar bulunmaktadır. Bu akımların temsil ettiği siyasi partilerin uzlaşması mümkün olmadığından tam demokratik bir sistemin yaşama geçirilmesi mümkün olamamaktadır. 

Tam demokratik bir sistemde hem “temsilde adalet” ilkesini hem de “yönetimde istikrar” ilkesinin tam olarak karşılanması gerekir. Temsilde adalet, toplumu oluşturan tüm bireylerinin birebir temsil edildiği ve bu temsilciler vasıtasıyla özgürlüklerinin uzlaşılarak belirleneceği, büyük ulusal uzlaşı çabalarının yürütüldüğü Parlamento (YASAMA ERKİ) ile mümkündür. Yönetimde istikrar ise parlamentoda bağıtlanan ulusal uzlaşıların tarafsız bir şekilde uygulamaya konulabilmesi ve ulusal uzlaşı süreçlerinin kesintisiz, kavgasız ve gürültüsüz sürdürebilmesini sağlayacak YönetimYÜRÜTME ERKİ”) dir. Bu iki erkin, yani Yasama ve Yürütme Erklerinin birbirinden tamamen bağımsız ama uyumlu hareket edebilmesi son derecede önemlidir. Tıpkı insanın iki ayağı gibi hareket edebilen bu iki erkin uyumlu hareketi ile toplum hızlı şekilde yol alabilme yeteneğine sahip olabilecektir.

Erklerin birbirinden tamamen bağımsız olabilmesi için seçim sistemleri, hatta seçim zamanları da birbirinden farklı olmalıdır. Erklerin çalışma sistemleri ve fonksiyonları da zaten bu farklılığı gerekli kılmaktadır. Yasama erki, insanların özgürlük sınırlarının uzlaşarak belirlendiği bir süreci ifade eder. Toplumun tüm bireylerinin bu süreçte aktif olarak yer alması önemlidir. Bu nedenle süreci yürütecek temsilciler meclisinin (Parlamento) oluşumunda toplumun her kesiminin birebir temsil edilmesi (temsilde adalet prensibi) gerekir. Ayrıca, insan istek ve arzuları zaman ve zemine bağlı olarak sürekli değişim gösterdiğinden toplumsal uzlaşma süreci sonsuza dek devam edecek bir süreçtir; canlı ve dinamik olarak devam etmelidir. 

Yürütme erki yönetimi ifade eder ve bu erkin iki temel misyonu bulunmaktadır. Birinci misyon; Parlamentoda bağıtlanan Ulusal Uzlaşı Metinlerini (Yasaları) tarafsız ve hukukun üstünlüğü prensiplerine uygun şekilde uygulamaya koymak ve uygulanışını denetlemektir. Yasaların tarafsız şekilde uygulamaya konulabilmesi toplumun huzuru ve güvenliği açısından son derecede önemlidir. Toplu yaşamın düzeni ancak yasaların zamanında ve tarafsız olarak uygulanması ile sağlanabilir. Yürütme erkinin diğer misyonu ise ulusal uzlaşı süreçlerinin kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde ve sakin bir ortamda sürdürülmesini güvence altında tutmaktır. Bu misyon da son derecede önemlidir. Zira, toplumsal uzlaşı süreçleri genelde sancılı süreçlerdir. Ayrıcalıklı bazı kişi ya da grupların sahip oldukları ayrıcalıkları toplumun geri kalanı ile paylaşmak gerektiğinde dirençle karşılaşması, kavga ve gürültüye neden olması kaçınılmazdır. Bu gibi durumlarda Yürütme Erki’nin tarafsız, adil ve adaletli yönetimi belirleyici rol oynar.    

Yürütme erkinin misyonlarının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için yönetimin de kesintisiz olması (Yönetimde İstikrar Prensibi) çok önemlidir. Seçilen yönetim erkinin her türlü tartışmadan uzak bir şekilde ve kesintisiz olarak görev yapabilmesi için seçiminin mutlak ekseriyetle yapılması zorunludur. Ayrıca seçilen yöneticilerin kalıcı bir statüye dönüşmemesi için yönetim erkinde görev alan kişilerin kısıtlı sürelerle yönetimde kalabilmeleri (iki defadan fazla aday olmama prensibi) de son derecede önemlidir.

Bizim gibi biribirleri ile uzlaşması mümkün olmayan akımların yer aldığı toplumlar için  “Temsilde Adalet” ve “Yönetimde İstikrar” ilkelerini bünyesinde barındırabilecek sistem   “Çift Meclisli Parlamenter Sistem” dir.

Mevcut parlamenter sistemin başlıca aksayan yönü, parlamentodan bağımsız bir yönetim erkinin oluşturulamamasıdır. Yani, yasama ve yürütme erklerinin tek bir seçimle yetkilendirilmiş olan parlamento içinden çıkması nedeniyle tarafsız bir yönetim erki oluşturmanın mümkün olamamasıdır. Bu sorunu çözmenin tek yolu yönetim erkinin de halk tarafından seçilmesidir. Kısacası, yürütme erki için yasama erkinden ayrı ikinci bir meclis ihdas edilmesi halinde Parlamenter Sistem de pek ala demokratik bir sistem haline gelebilir.

Öngörülen sistemde birbirinden bağımsız ve bağlantısız seçimlerle oluşturulacak iki ayrı meclis (Çift Meclis) bulunacaktır. Meclislerden biri Yasama Meclisi, diğeri ise Yürütme Meclisi olarak görev yapacaktır. Birbirinden tamamen ayrı seçim sistemleri ile ve birbirinden tamamen farklı zamanlarda oluşturulacak bu iki meclisli sistem, tek meclisli parlamenter sistemin tüm eksiklikleri giderecek ve sağlık bir demokrasinin kurulabilmesinin yolunu açacaktır.

Yasama Meclisi, adı üzerinde Yasa Yapan meclis olacaktır.  Seçim sisteminde “temsilde adalet” ilkesini gerçekleştirecek şekilde, hiçbir baraj ya da kısıtlama olmadan, toplumu oluşturan her bir bireyin özgür iradesi ile aday olabileceği ya da aday gösterebileceği bir mekanizma ile gerçekleştirilecek seçimlerle oluşacak bir meclis. Her bir milletvekili için bir seçim bölgesi (dar bölge sistemi) ile yapılacak seçimlerde mutlak ekseriyet esas olacaktır. Mutlak ekseriyetin gerçekleşebilmesi için seçim sisteminin iki turlu olması gerekir. Bu meclis sayesinde toplumun tüm bireyleri kendisini sistem içinde temsil ettirme imkanı bulacak ve sistemin bir parçası olduğu düşüncesinin yerleşmesini sağlayacaktır.

Yürütme Meclisi ise, içinden yürütme erkinin çıkarılacağı bir meclis olacaktır. Bu meclisin seçiminde “yönetimde istikrar” ilkesi geçerli olacağından mutlak ekseriyete dayanan bir seçim sistemi ile meclisin oluşumu gerçekleştirilecektir. Seçimin iki turlu olması, ilk turda mutlak çoğunluk sağlanamaması halinde en yüksek oyu alan iki partinin katılacağı bir seçimle mutlak ekseriyetin sağlanması gerçekleşecektir. Hükümet bu meclis üyeleri arasından çıkacağından adayların belirlenmesinde parti yönetiminin tercihleri esas olacak ve adaylar tüm Türkiye’yi temsil edeceklerdir. Yönetim erkinde süreklilik oluşmaması için meclis üyeliğine iki defadan fazla aday olmama prensibi geçerli olmalı ve meclisin üye sayısı 100 kişi ile sınırlı tutulmalıdır.

Mehmet Yıldırım[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>