YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    Soner Yalçın'dan: KANUN HÜKMÜNDE KABADAYI
Yazar: ADANA FİKİR PLATFORMU | Tarih: 02/01/2018 | Saat: 13:07

Kabadayı tarihi konusunda ülkemizde pek çalışma ya­pılmadı. Refi' Cevat Ulu­nay gibi popüler tarihçiler kabadayıları sadece renkli ifa­delerle tasvir etti!

Kazın ayağı öyle değil…

Kabadayı sözcüğünün kökeni ve anlamı konusu bile karışık.

Kimileri Arapçada “al­mak-tutmak” manasında­ki “kabz” kökünden ileri geldiğini sürüyor. Kimileri ise kökenin Türkçe “kaba-da­yı” olduğu savunuyor: Yeğen­lerini koruyan aile ferdi…

Osmanlı'da kabadayıların ne zaman ortaya çıktığı da belir­siz. Bir iddiaya göre, Yeniçeri Ocağı'nın 1826'da kaldırılma­sından sonra çıktı.

Detaya boğmayayım…

Kabadayılar, hiç görülmemiş kadar geniş ölçüde bir statü­yü II. Abdülhamit döneminde kazandı!
Yıldız Sarayı'nın “ona­yıyla” kabadayı ile devletin kolluk güçleri ilişkisi iç içe geçti. Bu dönemde kabadayı­lar “altın çağını” yaşadı!

Meselenin asayişten çok si­yasi ayağı vardı:
Meraklılar bilir; Osman­lı'da “Tophane kabadayıla­rı” meşhurdu.

Niye?


Tarih: 14 Eylül 1859.

– Aralarında;
Süleymaniyeli Şeyh Ahmed Efendi, Top­hâne Müftüsü Bekir Efendi, Fâtih Medresesi hocalarından Nasûhî Efendi, Hezargradlı Şeyh Feyzullah Efendi gibi din adamları ve askerlerin bu­lunduğu…

– Islahat Fermanı'na karşı çıkarak “Şeriata daha uygun bir rejim” kurmak isteyen…

– Fedailer Cemiyeti, Abdülmecit'i tahtan indirip yerine Abdülaziz'i getirmek için örgütlendi.

– Tophane'deki Kılıç Ali Paşa Camii'nde “Cuma Selamlığı” sırasında padişa­ha darbe yapacaklardı. İhbar sonucu basıldılar. Darbe başarı­sız oldu.

– Gerek Abdülmecit'e bu darbe girişimi…

– Gerek Abdülaziz'in 30 Ma­yıs 1876'da darbeyle tahtan indirilmesi…

II. Abdülhamit'te “darbe paranoyasına” yol açtı. Askerler, orduda çalışanlar ve bazı din adamlarının Top­hane'de oturması sebebiyle bu semt özel olarak gözlem altına alındı. Bu maksatla II. Abdülha­mit, “Tophane kabadayıla­rından” yararlandı. Nasıl?

EKLEMLEME STRATEJİSİ

– Kamu nizamını sağlamak…

– Asayişi korumak…

– Ve en önemlisi otoritesi­nin sağlamlaştırılması için…

II. Abdülhamit,
denetim ve baskı aracı olarak kaba­dayılardan yararlandı. Özel­likle dini-ahlaki değerlerin korunmasından çok, siyasi tehlikeleri önleme konu­sunda bu kaba gücü yanına aldı. Örneğin, paralel istih­barat kurmasında kabadayıla­rın rolü büyüktü.

Toplumsal hayatı “gözetle­yip-denetleyen” ve sürekli şiddete başvuran kaba­dayıların ana amacı; halkın değil, sadece padişahın çıkarını korumaktı!

II. Abdülhamit'in iç gü­venlik politikasına damga vuran bu “eklemleme stra­tejisi” kabadayıları meşru­laştırdı; onlara “hukuki” statü kazandırdı.

Ulunay,
“Sayılı Fırtınalar” eserinde şu diyaloğu yazdı:

– Karakolla nasılsın?

– (Kabadayı Hurşit): Onlar beni korur, ben onları koru­rum, geçinir gideriz.

Böylece…

Devlet gölgesindeki kanun tanımaz kabadayılar re­jimin en nüfuzlu-itibarlı isimleri oldu.

Öyle ki…

II. Abdülhamit, Adalı Rum Pandelli'yi alt eden ka­badayı Sarraf Niyazi'yi İstanbul Büyükada'ya serko­miser/başkomiser ilan etti! “Harekatınızda tamamiyle serbestsiniz. Adada asayişin sağlanmasını istiyoruz. Ne mümkünse yapınız, kimseye hesap vermeyeceksiniz.”
Konu açık…

“Düzenin korucusu” kabadayı mese­lesini uzatmayayım.

Sanırım bu konuyu açma­mın sebebini anladınız:

AKP iktidarının çıkardığı son 696 sayılı KHK…

Hani “yeni kabadayılar siste­mi” kuran kararname!

Ancak…


Bu konuya geçmeden önce 690 sayılı KHK'yı anımsatmalıyım.

Her iki KHK'yı okuduğu­nuzda asıl “niyeti” anlıyorsu­nuz…

MAHALLE BASKISI

II. Abdülhamit'in kabadayı­ları kuşkusuz karakollar ile iç içeydi.

Ancak “mahallenin dina­miği” bekçiler, kabadayıların devlet ile arasındaki en güçlü bağ idi!

Bekçi, kabadayının şiddetini meşrulaştırmanın aracıydı.

O dönem düdüğü yok, sade­ce sopası vardı. Bir de yanında­ki kabadayı tayfası!

Hatırlayınız:

AKP iktidarı 25 Ağus­tos'ta 690 sayılı KHK ile devlete artık bekçi alınacağı­na karar verdi.

Önce bekçileri “göreve” çağıran KHK…

Sonra sivilleri “göreve” çağıran KHK…

Tesadüf mü?

Bunlar bize “darbe parano­yası” ruh halinden kurtula­mayan II. Abdülhamit'in “iç güvenlik icraatlarını” anımsatmı­yor mu?

Bekçi “emrine” sokulan milisler!

Devlet “emrine” sokulan yeni kabadayılar!

Tıpkı II. Abdülhamit döne­minde olduğu gibi siviller, devlet asayiş aygıtıyla bütünleştiriliyor!

Yani…

AKP iktidarı her iki KHK ile… Ali İsmail Korkmaz'ı döverek katleden “sopalı ma­halle işbirliğine” hukuksal kılıf buldu.

Evet, KHK'daki cümle-söz­lük anlamları üzerinde dur­mak anlamsız!

Türkiye'nin başında II. Ab­dülhamit “asayiş yöntemi­ni” isteyen AKP iktidarı var.

Evet, “hukuk çerçevesini” sadece “darbeyi önleme” olarak kısıtlamayacaklar; her türlü toplumsal baskının ara­cı “yeni kabadayılar” olacak.

Aslında…

Bu KHK'lar bize şunu göste­riyor:

– Devlet çok güçsüzdür.

– İktidar çok güvensizdir.

Bu sebeple…

“Sokaktaki eli sopalı adam­dan” medet umar hale getiril­miştir Türkiye.

Tüm kurumlarıyla devlet çö­kertilmektedir.

Ama… Umut vardır:

Yeni Tarih dergisi, 6 Haziran 1957 sayısında “kabadayılar” yazısında şöyle diyordu:

“İşte bir zamanlar İstanbul'a musallat olan parazitlerin kökünü çok şükür Cumhuriyet kuruttu.”

AKP ile Cumhuriyet'in farkı budur…

http://www.sozcu.com.tr/2017/yazarlar/soner-yalcin/kanun-hukmunde-kabadayi-2149904/?utm_source=yazarlar&utm_campaign=diger_yazilar&utm_medium=diger[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>