YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    SAĞLIKLI SİYASET…. AHLAKLI SİYASET…..
Yazar: HALİL ARIK | Tarih: 19/07/2017 | Saat: 23:26

Bu yazım, fikir mücadelesi yapmak yerine, “laf sokmayı” üstünlük zanneden siyaset cambazlarına ithafım olsun.

Sağlıklı siyasetin başı ahlaklı siyasettir. 

Ahlakı dışlayan, ya da kendine göre ahlak dizayn eden siyaset ahlaksızlığın kapısını aralamış demektir

Ki; artık o aralanan kapıdan gireceklerin hesabı da tutulamaz, önünde yasalar da duramaz. Yasaların yetersiz ve etkisiz kaldığı toplumların da geleceği olamaz.

Ahlak kuralları, bireyleri toplum içinde “ayıpsız bir yaşama” zorlayan etkin bir güçtür.

Bu güç, her toplumda en yüce toplumsal değer olarak görülür. Daha doğrusu görülmelidir.

Her toplumda, her çağda, gerek bireysel gerekse toplumsal yaptırımcı-oyun kurucu-düzen koruyucu yüce değer olarak kabul gören o “ahlak” nedir?

*

Ahlak, toplumsal yaşamda, geçerli olması beklenen değer yargılarının, örf, adet, norm ve kuralların oluşturduğu bir sistem bütünüdür. Bu bütüncül sistem içinde ahlak kuralları kişilere yön verir ama kişiler, kendilerine göre bütüncül bir sistem oluşturamazlar.

Ahlak kuralları, kişilerin toplum içinde birbirleri ile ilişkilerini düzenlemeyi amaçlar. Davranışların, doğru, yanlış, olumlu, olumsuz şeklinde değerlendirilmesinin kurallarını, genel geçerlilik çerçevesinde toplumca benimsenen ahlak kuralları ortaya koyar. Bu kurallar aynı zamanda toplum içinde bireylerin birbirlerine karşı sorumluluklarını, ödev ve yükümlülüklerini de içerir.

Yöneten de yönetilen de bu sorumluluk ve yükümlülüklerden muaf değildir.

İşte siyasi ahlak da tam bu noktada başlar. Zira siyasetçiler öncelikli olarak, toplumca genel geçerliliği kabul görmüş ahlak kuralları çerçevesinde görev yürüteceklerine dair şeref ve namus sözü vererek yönetime talip olurlar.

***

Bu yazımda da, “fikir mücadelesi yapmak yerine, “laf sokmayı” üstünlük zanneden kirli, siyaset cambazlarına ithafım(!)” sürmektedir.

Ahlak kuralları yazılı olmadığı için biçimsel bakımdan hukuktan farklı olmakla birlikte, gene de ahlak ile hukuk örtüşmek, hatta özdeş olmak zorundadır. Toplumsal yaşama egemen olan hukuk kurallarıyla nesnel ahlak kuralları arasında sıkı bir bağın varlığı kaçınılmazdır. Toplumun genel ahlak görüşlerine ve toplumsal vicdanına uygun düşmeyen hukuk düzenlemeleri, kendilerinden beklenen toplumsal işlevi yerine getiremeyeceğinden özürlü bir doğumdur. Bu nedenle böylesi yasaların adaleti sağlama konusunda uzun ömürlü olmaları beklenemez.

Toplumun her bireyini ta baştan, potansiyel suçlu kabul edip, makul şüphe mazereti ile gözaltına almayı yasal kılan bir düzenleme ne hukukidir ne de insani!... 

Böyle bir yasaya “olur” veren parmak sahiplerinin de ahlaki davrandığını hiç kimse söyleyemez. Kendisini bağımsız ve tarafsız mahkemelerin yerine koyup, rüşveti aklayan parmakların kendisi pistir, kirlidir, dokunduğu yerleri de kirletir. Dinen bunun adı ‘necis’tir.

Tarihler; toplumsal yasaların önceliği sayılan ahlak kurallarının çiğnenmesini, hukuk yasalarının çiğnenmesinden daha ağır biçimde cezalandırmıştır.

Bu gerçek bilinirken, hırsız parmaklara alkış tutan toplumların geleceği olamaz. 

Hırsızlık hükümlüsü, yasal olarak cezasını hapis yatmakla ödemiş olsa da…; bu ceza onun ömür boyu yüklendiği toplumsal lekenin bedeli sayılıp, silinmesini sağlamaz. Ardındaki nesillere de miras kalır o kara leke.

Lekeli insanların kendisinden sonra gelecek nesilleri de lekelemeye hakları yoktur. Zaten bunu bilen toplumlar kirli siyasete prim vermezler… Veriliyorsa siyaset ahlaklı ve sağlıklı değildir.

***

Ahlaksızlık kirlilik ise,adaletsizlik farklı bi-şey midir?.

Mutlak olarak, iyi olduğu düşünülen veya erdemli bir yaşam anlayışından kaynaklanan davranış kuralları bütünü, ahlak olarak tanımlanıyorsa; ahlaksız siyaset nasıl olur da toplumda itibar görür?... Bir toplum nasıl bu hale gelebilir?

Toplu olarak yaşayan bireylerin uymak zorunda oldukları eylem ve davranış kuralları ve yasaları ahlakın genel tanımı içinde yer alıyorsa; nasıl olur da bazıları kendisini bunun dışında görme cesaretini kendisinde bulabilir?

Ahlak; doğru söylemeyi, dürüst davranmayı ve daha birçok erdemli davranışı kutsayıp, yalanı, hasedi, israfı, gıybeti, kini, garezi, kötüleyip, hırsızlığı, rüşveti, talanı ve daha birçok erdemsiz davranışları da yasaklıyor ise, nasıl olur da adalet bu ahlaksızlıkları görmezlikten gelir?

Ahlak, toplum içinde bireylerin;

* kötü hal ve hareketlerden, bireysel ihtiraslardan, arınmayı öngörüyorsa,

* kul hakkı yememeyi, hoşgörülü olup, öfkeden uzak durmayı temel ilke kabul ediyorsa,

* Yönetim gücünü kullanıp öc ve intikam peşinde koşmayı ahlaksızlık sayıyorsa,,

* kendisinden olmayana haddini bildirmekten söz etmek ahlaksızlıktır diyorsa,

* insanları, inançları ve kutsal değerleri üzerinden kullanarak aldatmayı da ahlaksızlık çemberine dahil etmişse,

yani kısaca,

saptırılmamış din ile ahlak ve saptırılmamış hukuk ile ahlak arasında çok sıkı bağlar ve bağlantıların varlığı ahlakın özü ise,"

Ahlakın şekillenmesinde dinin, hukukun şekillenmesinde ahlakın yeri ve öneminin büyüklüğü siyaseten de mutlak olarak kabul görmeli değil midir?. Peki de, bu hükmü anlaşılmaz kılan nedir ki de, toplumda bunca ahlaksız davranış alkış alır hale gelmiştir!?...

*

Hukuku, ahlaka uygun olarak şekillendirme görevi siyasetindir. Öyle ise, niye siyaset bu denli güvensiz, ve kirlidir!...

Toplumsal işlevini ihmal ediyor olduğundan olmasın?

***

Doğru siyaset, “toplumu çağdaş niteliklerle donatma ve demokrasinin koşullarına göre şekillendirme bilimi” olarak tanımlanacaksa, “siyasi ahlak” ön planda tutulmalıdır.

Toplumun gereksinimlerine göre değil de, bireysel ikbal ve çıkarlara göre “ben yaptım oldu” üzerinden şekillendirilen siyaset, ahlaka da hukuka da uygun olamayacağı için kirlidir.

Bugün, hukuki ve siyasi pek çok sorunla boğuşuyorsak, çözümlenemeyen sorunlarımızın kaynağı, çok daha derinlerde, çok başka yerlerde aranmalıdır. Sorunları “Siyasi Ahlak” yasası çözer mi dersiniz?

Ya bunca ben yaptım oldularla atı çalanlara Üsküdar’ı geçme fırsatı verildiği ortamda “siyasi ahlak” yasası adı altında uygulamaya konulacak yasalar;

• Yine parmakla hırsıza, rüşvete parmakla aklama olanağı getirecekse,

• Muhalefetin sesini kesme adına, parlamentoyu yine devre dışa bırakma olanağı sağlayacaksa,

• Üç oy fazla alabilmek adına, dini bile istismar ederek kullanmaya yasallık kazandıracaksa,

• Ayrıştırıcı, dışlayıcı, galiz söylemlerle hakaret etmeyi siyaset dili sayıp hoşgörürken, özgürlük, demokrasi, adalet talepleri üzerinden suç ve suçlu aramaya yasallık kazandıracaksa,

• Güç sahibi olmayı “mülkün sahibi ve mahkemeye kadı olma” ile eş tutacaksa,

• Temiz siyaset özlemi yerine, daha çok kirliliğe çanak tutacaksa….

Gelin de, bugünkü koşullarda haydi medet umun “siyasi ahlak” yasasından. Zira yasa insanların kalplerinde yazılıdır. Kötücül kalbe iyi yasa ne yazar?

İyi ahlak için iyi yasalar gereklidir ama, yasalar da iyi ahlak olmadan korunamaz. Zira devletler kanunla değil, ahlakla daha iyi yönetilir.

"Ahlak, nasıl mutlu olabileceğimizi değil, mutluluğa nasıl müstehak olabileceğimizi gösteren bir doktrindir" diyor Immanuel Kant.

Blaise Pascal da, "Yasama güçsüzleşince, ahlak dejenere olur" diye düşüyor son notunu.

Mehmet Halil Arık, Emekli eğitimci – DENİZLİ; mehmethalilarik@gmail.com[ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>