YAZI GÖNDERMEK İÇİN ANA SAYFADA "YAZI GÖNDER" BUTONUNU TIKLAMANANIZ YETERLİDİR...    MENDERES YILDIRIM

TOPLU TAŞIT ESNAFLARIMIZ
Yazar: MENDERES YILDIRIM | Tarih: 18/09/2016 | Saat: 21:12

Herkes ulusal görevini ve sorumluluğunu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düşünceyle, düşünüp çalışmayı görev edinmelidir.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

                                                               Mustafa Kemal ATATÜRK

TOPLU TAŞIT ESNAFIMIZ:

Esnaf, Sanatkârlarımız ve Ticaret işiyle uğraşan vatandaşlarımız, devletimize yük olmadan kendi kendine yeten, ayakta duran, hatta ve hatta devletimizin yükünü alıp ekonomik katkı sağlamaktadır. Aslında bu iş kolları devletimizden destek - teşvik yerine sadece dertlerini anlamasını ve kendileri için yapılması gerekenlerde “KOORDİNASYON” görevini yerine getirmesini istemektedir.

Devletimiz bu iş kollarını ve vatandaşlarımızı desteklemek zorundadır. “YAŞAT Kİ, YAŞAYASIN….” aksi durumda devletimiz kendisine biraz daha yük almaya devam edecektir. Devletimiz bu iş kollarına ayrı ve özel önem vermeli, hatta imkânlarını fazlasıyla arttırmalıdır.

Ülkemizde Tüm Toplu Taşıt araçları kullanan esnafımızın elindeki 5 (BEŞ) yaşın üstündeki tüm araçlarını 0 (SIFIR) Km araç ile değiştirerek 5 (BEŞ) yaşından büyük araçların Toplu Taşıt aracı olarak kullanımını önlemelidir.

Ülkemizde yaklaşık olarak 60 000 (Atmışbin) kadar Taksi, 100 000 (Yüzbin) kadar (Öğrenci ve Personel) Servis araçları, 150 000 (Yüzellibin) Kadar Dolmuş ve Özel Halk Otobüsü tamamen yeni, tek tip ve standartta olacaktır.

Öyle ki; Devletimiz Toplu Taşıt kullanan esnafımıza vereceği araçlar “FİLO SATIŞ FİYATI” ile Piyasanın 1/2 sine (Yarısına) mal ederek Şoför esnafımıza vermelidir. Bunun için devletimizden kesinlikle 1 (BİR) Krş para çıkmadan bu işleri sadece koordinasyon ile yaparak başarabilir.

Toplu Taşıt Araçları (Taksi - Minibüs - Midibüs — Otobüs - vb.) Sistemin işleyişi;

TBMM de Toplu Taşıt araçlarının 5 (BEŞ) yaşından büyüklerinin kullanımının yasaklanması ile başlanmalıdır. Bunun için öncelikle TBMM de yasal düzenleme yapılmalıdır.

SİSTEM 2 (İKİ) AŞAMADA YAPILMALIDIR.

1- AŞAMADA YAPILMASI GEREKENLER.

Kısa Vadede Yapılması Gerekenler. Mevcut Araçlardan Alınacaktır.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ:

Devletimiz TBMM de yapacağı yasal düzenleme ile koordinatör olarak sistemin düzenlemesini yapacak ve sistemin işleyişini takip edeceklerdir.

Bunun için TOBB - Türkiye Şoförler Odası ile Taşıyıcı Kooperatifleri Ankara Genel Merkezde bir birim oluşturacak (ARAÇ DEĞİŞTİRME BİRİMİ) ve bu birim ülkemizdeki tüm Toplu Taşıt araçları esnafımızın 5 (BEŞ) yaş üzerindeki araçlarının tek elden 0 (SIFIR) Km ile değiştirilmesini sağlayacaktır.

ARAÇ DEĞİŞTİRME BİRİMİNİN YAPACAK GÖREVLERİ:

Öncelikle ülkemizdeki Tüm Toplu Taşıt araçlarının (TAKSİ - DOLMUŞ - OTOBÜS) Marka, Model, Yaş, KM leri, vb. ortaya bir tablo çıkartacaktır.

Ülkemizdeki Toplu Taşıt Aracı olarak kullanılan tüm Araçların Üretici Firmalarından “FİLO SATIŞ FİYATINI” isteyecektir. Alınacak Filo Satış fiyatları, mevcut araç fiyatlarının 1/2 sine (Yarısına) kadar indiği görülecektir.

Alacakları araçlara kredi kullanmak isteyen şoför esnafımız için, ülkemizdeki bankalardan Filo Satış fiyatları üzerinden şoför esnafımıza verecekleri kredi faiz oranlarının da belirlemesini ve şoför esnafımıza duyuracaktır.

Kredi kullanmak isteyen şoför esnafımız en uygun bankadan araç kredisi kullanacaktır. (Toplu ve Anlaşmalı Kredi Olduğu için Banka Faizleri Rekabet ile piyasanın çok altında olacaktır.)

Aldıkları Toplu Taşıt araçlarının Kasko - Trafik ve Sürücü ve Yolcular için Sağlık Sigortalan; içinde
ülkemizdeki sigortalardan Filo Sigorta kapsamında fiyat alacaktır. Şoför esnafımız dilediği sigorta şirketinden kendisi seçim yapacaktır. (Toplu Anlaşmalı Sigorta Olduğu için Sigorta Fiyatları piyasanın çok altında olacaktır)

Ortaya çıkan Filo Satış fiyatlarına göre Toplu Taşıt aracı olarak hizmette olan araçların 5 (BEŞ) yaşından büyük olanların mal sahiplerine mevcut araçlarının yerine hizmete devam etmek istedikleri araç modellerini isteyecektir.

Esnafımız belirttiği model için kendisinin yapacağı işlemleri kendisi yapacak, diğer işlemler için Araç değiştirme biriminin işlemleri tamamlamasını bekleyecektir, Toplu Taşıt araç sahibi esnafımız talep ettikleri araçlarını üretici firmadan kullanıcıya tüm işlemleri bitmiş kullanıma hazır olacak şekilde sunacaklardır.

Her 5 (BEŞ) yaşını dolduran Toplu Taşıt araçlarımız zamanı geldiğinde aynı işlem tekrarlanacaktır.

Şoför esnafımız 5 (BEŞ) yaş üzeri eski aracını, piyasada kendisi satacaktır. Gerekirse oluşturulan bu kurum yine şoför esnafımızın elindeki eski araçlarını belirlenen yerde açık pazarda piyasa koşullarında satışına aracılık yapacaktır.

ŞOFÖR ESNAFIMIZA FAYDASI:

Aynı aracı Filo Satış fiyatı üzerinde 1/2 fiyatına (YARI FİYATINA) alacak,

Kredi kullanmak isterse uygun oranda kullandıkları için masrafları azalacak,

Sigorta firmalarından anlaşmalı “FİLO SİGORTA” uygun koşulla yapılacak olması nedeniyle masrafları azalacak,

Yeni araç kullanacağı için kullanırken rahatsız olmayacak,

Araçlar yeni olduğundan, garanti kapsamında tamir olacağından bakım masrafları olmayıp genel giderleri azalacak,

Araçlar yeni olduğu için, en az yüzde 1/2 (Yarısı) kadar daha az yakıt harcayarak masrafları azalacak,

Araçlar yeni olduğu için, en az yüzde 1/2 (Yarısı) kadar daha az motor yağı harcayarak masrafları azalacak,

İleride Toplu Taşıt araçları tek tip olması sebebiyle yasanın belirlediği Toplu Taşıt araçları dışında taşımacılık yapılamayacağı için  “KORSAN TAŞIMACILIK” ve haksız kazanç önlenecek, şoför esnafımız daha çok kazanacak,

Müşteri memnuniyeti artacak, giderleri ve masrafları azaldığı için taşıma ücretleri aşağıya çekilecek ve müşteri sayıları ve gelirleri artacak,

VATANDAŞLARIMIZA FAYDASI:

Yeni araçlara binecekleri için konforları artacak,

Esnafımızın maliyetlerini aşağıya çekmesi ile taşıma ücretlerine azami indirim uygulanacak böylece daha ucuza seyahat etmelerini sağlayacak,

Maliyetlerin ucuzlaması ile Toplu Taşıt araçlarının kullanımı artacak, böylece trafik rahatlayacaktır. Toplu Taşıt araçlarının kullanımı ile doğa daha az kirlenecektir.

DEVLETİMİZE FAYDASI:

Araçlar yeni olduğu için yakıt oranlan 1/2 si kadar daha az olacak,

Araçlar yeni olduğu için motor yağı oranları 1/2 si kadar daha az olacak,

Enerjide dışa bağımlı olan ülkemizin yakıt tasarrufundan dolayı enerji ihtiyacı azalacak,

Yakıt ve motor yağı tasarrufundan dolayı döviz çıkışımız azalacak, cari açığa katkı sağlayacak,

İkinci aşamada, ortaya çıkacak olan TÜRK Tipi Toplu Taşıt araçlarından yurt dışına satış imkânı olacak ve böylece Toplu Taşıt aracı ihracatçısı olacaktır. TURK Tipi Toplu Taşıt araçları devletimizin yeni bir ihracat kalemi olacaktır.

Tüm Toplu Taşıt araçlarımız taksimetreleri yazar kasalı ve POS makinalı olması sebebiyle maliye yönünden gelire kavuşacaktır.

Korsan taşımacılık engellenerek böylece devletimizin kayıt dışı olan gelir kaybı önlenecektir.

AYRICALIKLAR:

Toplu Taşıt araçlarında “Taşıt Tanıma Sistemi Kartı” olacağından, bu araçlardan ÖTV ve KDV den arındırılmış akaryakıt verilecektir.

Toplu Taşıt araçlarındaki “POS ve Yazarkasalı Taksimetreler” sayesinde götürü yerine deftere tabi olacaklar. Böylece kazanmayanlardan vergi alınmayacaktır.

Vergi gelirinde en düşük oran olan % 15 Iik (Yüzde Onbeşlik) dilim, Toplu Taşıt araçlarından daha az olarak alınmalıdır. Gelir vergisinde en düşük oran % 5 veya 10 (Yüzde Beş ve On) oranlarından başlamalıdır.

Toplu Taşıt araçlarından alman belli vergiler (ÖTV - KDV - MTV) lerinden bazıları alınmayarak bu sektöre ayrıcalık getirilecektir. En azından 1/2 si alınarak katkı sağlanmalıdır.

Bankalardan alınacak olan taşıt kredilerde bazı vergiler ve masraflar alınmayacaktır.

SİGORTA FİRMALARINDAN İSTENECEK FİYATLAR:             

1- Tüm sigorta firmalarından Toplu Taşıt araç sahiplerine özel indirimli (Kasko - Trafik ve Yolcu Özel Sağlık Sigortası) FİLO KASKO ve diğer sigorta fiyatları istenecektir. Böylece şoför esnafımızın araçları için ödedikleri sigorta masrafları 1/2 si oranında azalacaktır.

2- İstenecek FİLO sigorta fiyatlarına göre şoför esnafımız dilediği firmadan sigortasını alacaktır.

TOPLU TAŞIT ARAÇLARINA SAĞLANACAK BAŞKA EK GELİRLER:

Son aşamada tüm Toplu Taşıt araçlarında İnternet — TV gibi araçların olması sebebiyle alınacak olan REKLAM ve TANITIM gelirleri tüm Toplu Taşıt araçlarına belli oranlarda dağıtılarak Toplu Taşıt araçları sahipleri faaliyet dışı başka gelire kavuşmaları sağlanacaktır.

Dijital ortamda alınacak olan Reklam ve Tanıtımlar belirlenecek olan bir merkezden yapılacak olması ile esnafımız Reklam ve Tanıtım için uğraşmayacak, bu merkez aldığı Reklamı ve Tanıtımı araçlara online olarak yükleyecektir.

AŞAMADA YAPILMASI GEREKENLER

Uzun vadede ortaya çıkan TÜRK Tipi Toplu Taşıt aracı yapılacaklardır.

Devletimiz:

A- Şoför esnafımız ve vatandaşlarımızla nasıl bir Toplu Taşıt aracı istediklerinin tespiti ile başlamalıdır.

B- Bu iş kolundaki odalarımız (Ticaret ve Sanayi - Esnaf ve Sanatkârlar — Şoförler Odaları ve Toplu Taşıt Kooperatiflerimiz) ile koordinasyon yapılmalıdır.

C- Elde edilen veriler ile ülkemizdeki üniversitemizde, TÜBİTAK, ASELSAN gibi kuruluşlarımız veya ilgili başka kurumlarımızda prototipin oluşması sağlanmalıdır. (Üretici Firmalar Kendilerinden İstenenlerin dışında da başka yenilikleri varsa ortaya koymalıdır.)

D- Ortaya çıkan araç patenti T.C. Devletine ait olacak ve ülkemizdeki tüm Toplu Taşıt araçları bu modeli kullanmak zorunda olacaklardır. Ülkemizdeki bu modeli üretmek isteyen üreticiler T.C. Devletinden izin alarak (Ülkemizin Tek Tip Taksi Modelini) üretebileceklerdir.

E- TÜRK Tipi Toplu Taşıt araçlarının mümkün olduğunca elektrikli olması sağlanmalıdır. Doğaya zararsız olarak çalışmaları sağlanmalıdır.

F- Üreticilerimizin ortaya çıkan aracın (MARKALARININ) tanıtımını yaparak şoför esnafımızın “ÖN BEĞENİSİNE” sunulacaktır.

G- Şoför esnafımıza asla (Üretici Firma Araç - MARKA ) dayatması olmayacaktır. Şoför esnafımız üreticiler tarafından kendilerine sunulan araçlardan dilediklerini alma hakkına sahip olmalıdır.

H- Üretici firmalar ortaya koydukları araçları “FİLO SATIŞ FİYATI” belirleyerek fiyatlandıracaklardır.

İ- Tanıtımı yapılan araçlar Devletimizin koordinasyonunda “FİLO SATIŞ FİYATI” ile şoför esnafımıza fiyatlandıracaktır. Bu fiyatlandırma ile Toplu Taşıt araçlarımız şoför esnafımıza böylece yarı fiyatına satılacaktır.

J- Devletimiz ve yetkili odalarımız tarafından oluşturulacak olan “Oto Satış Bölümü” (veya Başka bir isim altında düzenlenebilir) tarafından yapılacaktır.

K- Şoför esnafımız talep edecekleri araçları ilk önce bu kuruma müracaat ederek başlayacaklardır.

Nasıl Bir Araç Olmalı:

Tüm Toplu Taşıt araçları kullanan esnafımızın elindeki 5 (BEŞ) yaşın üstündeki tüm araçlarını 0 (SIFIR) Km araç ile değiştirmeli ve vatandaşlarımızın yeni, konforlu, daha güvenli araçlara binmeleri sağlanacaktır.

Bu araçlar günümüzün gelişen şartlarına göre olacaklarından sipariş edilirken vatandaşlarımızın tüm istekleri de dikkate alınarak yaptırılacaktır.

İçerisinde sürücü ve yolcuların yol takip (Navigasyon) sistemi olmalıdır.

Güvenlik için ACİL butonu olmalıdır. Acil durumda yerleri kolayca bulunmalıdır.

Araç tanıma sistemi (Kartlı) olmalıdır. Bu Toplu Taşıt araçlarına ucuz akaryakıt almaları sağlanacaktır.

Sürücülerin hızını kontrol edecek olan TAKOGRAF olmalıdır.

İnternet — TV bağlantısı ve İç - Dış kamera olmalıdır.

Çocuk koltuğu olmalıdır.

Engelli — Hasta - Yaşlı iniş binişlerine uygun olmalıdır.

Taksimetresi yazar kasalı ve POS makinalı olmalıdır.

Araç içi ve dışı Isı göstergeli olmalıdır.

Şoför esnafımız rahat sürüşü için konforlu olmalıdır.

Vb. günümüz ve gelecekteki tüm yeniliklerini içinde barındırmalıdır.

Bu uygulama ile sanayimizin gelişmesine katkı verecektir.

Yeni araçlar 1/2 si oranında daha az yakıt tüketecekleri için ülkemizin zaten dışa bağımlı olan Enerji (YAKIT) bağımlılığım azaltacaktır. Cari açığın önlenmesine katkı verecektir.

Toplu Taşıt araçları kullanan esnafımızın daha az yakıt tüketen araçlar ile hizmet vereceklerinden ceplerinden çıkan para daha az olacağından ekonomik katkı vermiş olacaktır.

Yeni 0 (SIFIR) araç olması sebebiyle garanti süresi olacağından Tamir — Bakım Masrafları olmayacak, şoför esnafımıza ekonomik katkı olarak dönecektir.

 Toplu Taşıt Araçlarının Fiyatlandırması ve ödemesi:

 Üretici firmalar Toplu Taşıt araçlarının satışı ve geri ödemesi için öncelikle araç fiyatlandırılması yapılırken Ülkemizin tamamında toplu olarak yapılacağından belirlenecek olan fiyat “FİLO SATIŞ FİYATINDAN” belirlenmelidir. Bu fiyatlandırmada ARACILAR ortadan kaldırılacağından taşıt şoför esnafımıza l/2 (YARI) fiyatına gelecektir.

Toplu Taşıt şoför esnafımız öncelikle elindeki araç 5 (BEŞ) yaş üzerinde ise Toplu Taşıt aracı olarak üretici firmaların ürettiği araçlardan bir tanesini beğenerek Oto Satış Kuruluna talepte bulunarak işleme başlayacaktır.

Oto Satış Kurulu tarafından üretici firmalara talepler ve talep edenlerin isimleri iletilecektir.

Şoför esnafımızın elindeki araçları üretici firmadan yeni araçları gelip, trafiğe çıkana kadar kullanacaklardır.

Şoför esnafımız araçlarını, varsa peşin paralan ile alacaklar yoksa Kredili durumda üretici firmaların anlaşmalı bankalarından çok düşük oranlardaki özel faizler ile veya kendi anlaştığı bankalarından alacağı kredileri ile ödemeler yapılacaktır. (Toplu İşlem Olacağı İçin Bankalar Faizlerde Çok Düşük Faiz Oranlarında Kredi verecektir.)

TOBB — Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Toplu Taşıt Kooperatiflerimiz ellerindeki EKONOMİK imkânlarını bu konuda şoför esnafımıza harcamak zorundalar.

TOBB - Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve Toplu Taşıt kooperatiflerimiz ellerindeki birikmiş (KASALARINDAKİ) toplu paradan bu konu için belli miktarını (% Belli Yüzdesini) ayırmaları zorunlu olacaktır. Araç talebinde bulunan şoför esnafımıza zaten kendi paraları olan bu kaynaktan imkânları oranında faizsiz olarak geri ödemeli kredi açmak zorunda olacaklardır. Bu faizsiz kredi aracın % 20 - 40 si (Yüzde Yirmi – Kırk) oranında olacaktır.

Sigorta şirketleri özel kampanyalar yaparak daha az ödemeli sigorta pirimler ile daha çok faydalanacaklardır.

Araçların tek tip olması ile “KORSAN” Toplu Taşımacılık önlenerek vatandaşlarımız ile şoför esnafımızın gelir kaybı, devletimizin vergi kaybı önlenecektir. Belirlenen Toplu Taşıtlar sadece belgeli kişilere verileceğinden yetkili olmayan kişilerin kullanmasının önüne geçilmiş olacaktır.

SONSÖZ:

Toplu Taşıt araçlarının kullanan şoför esnafımıza ve vatandaşlarımıza ucuz, rahat toplu taşımacılığın, Vb. için düşünülmüştür.

Yetkililerimizin bu konuda atacakları adımlar ile TÜRK TİPİ TOPLU TAŞIT ARAÇLARININ kullanımda olması ile ucuz ve konforlu Toplu Taşıt araçlarını kullanan şoför esnafımız masrafları azalacak, daha ucuz maliyetle, daha konforlu hizmet sunacaktır. Şoför esnafı korsanlığın azalması ile masrafı azalacak, geliri artacaktır.

Yeni Tip TÜRK TİPİ Toplu Taşıt araçlarının kullanımda olması ile ENGELLİ, HASTA ve YAŞLI vatandaşlarımız iniş ve binişlerinde çok daha rahat edecek, kullanımları rahat olacaktır.

Toplu Taşıt araçlarını kullanan vatandaşlarımız için ise; şoför esnafının maliyetlerin düşmesi, masrafının azalması ile Toplu Taşıt araç kullanım giderleri de düşecek olması ile az ücretle ve yeni TÜRK TİPİ TOPLU TAŞIT ARAÇLARININ kullanımda olması ile daha rahat ve daha konforlu seyahat edeceklerdir.

Korsan taşımacılık önlenecek, şoför esnafının gelirinin ve masraflarının kayıt altına alınması ile devletimiz daha düzenli ve çok gelire (VERGİ) kavuşacaktır. [ Yorum Ekle ]    [ Yorumları Oku (0) ]    [ Yazıyı Öner ]    [ ^ Başa Dön ]    [ Yazdır ]
 • What GM's layoffs reveal about the digitalization of the auto industry
  16/12/2018
  ABD'de otomotiv endüstrisinde yaşanan işten çıkarmalar meslek insanlarından beklenen>>

 • HADİ LAN! SANA MI SORUCAM...
  30/09/2017
  Sağlık Bakanı açık oy kullandı Uyarılara sert tepki gösterdi KÜFÜR ETTİ...Anayasa >>

 • BUNU KİM KONUŞTURUYOR?
  17/07/2017
  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU AÇIKÇA BİLİNEN, GAZETE HABERİNDE DAHİ ÖYLE BİLDİRİLEN BUNA KİM,>>

 • CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA 'LAİKLİK BİLDİRİSİ' DAĞITTIĞI GEREKÇESİYLE FEZLEKE
  05/07/2017
  CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında, geçen yıl dağıttığı "Laikliği Kazanacağız">>

 • YALLAH ARABİSTAN'A
  01/07/2017
  http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ahmet-hakan/ulkedeki-adaletsizligin-nedenini-acikliyor>>

 • AKP Yöneticisinden Kılıçdaroğlu'na Tekbirli Ölüm Tehdidi
  22.06.2017
  İzmir Karabağlar Belediyesi AKP'li meclis üyesi Emrullah Kavuz, bir video yayınlayarak,>>

 • UYUŞTURUCU SATICISI DİYE HEMEN DAMGALADILAR...
  23/06/2017
  Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 'Enayi' dövmeli adam konuştu. >>

 • ADANA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, ŞEHRİN SOKAKLARINDAKİ AKSİYONU EKRANLARA TAŞIYOR: ''MOBESE 01'' YAKINDA NETFLİX'DE...
  19/06/2017
  Aksiyon ve macera dolu sokaklarıyla ünlü Adana'da Emniyet Müdürlüğü önemli bir projeye>>

 • DİYANETTEN "Haram yolla elde edilen kazançla yapılan hac geçerli midir" SORUSUNA ŞAŞIRTAN CEVAP
  02 Haziran 2017 Cuma
  Aşağıda ayrıntılarını okuyacağınız haber benim açımdan çok aydınlatıcı oldu. Diyanet>>

Devam >>